14 KĽÚČOV KU ŠŤASTIU :) 

1. ZMENA MYSLENIA

2. ZÁKON PRÍŤAŽLIVOSTI

3. VĎAČNOSŤ

4. POCITY - EMÓCIE

5. VHODNÉ SLOVÁ; POZITÍVNE AFIRMÁCIE

Slovo, hoci si to častokát neuvedomujeme má úžasnú moc. Pozitívne, príjemné slovo dokáže pohladiť viac ako balzam, naopak, negatívne, príp. v zlosti vyslovené slovo, dokáže raniť, alebo až bodnúť ako meč, ktorý zasiahne to najbolestivejšie, najcitlivejšie miesto - srdce. Preto: zmeň slovík, uvažuj skôr, než čosi vydáš zo svojich úst a mysli pozitívne, používaj pritom POZITÍVNE AFIRMÁCIE.

6. ODPUSTENIE 

Nech sa udialo čokoľvek, nech Ti ktokoľvek a čímkoľvek ublížil či ranil Ťa, nauč sa odpustiť a zachovať si pokoj v sebe samom, aby nenávisť či hnev neohrozili Tvoju vlastnú vnútornú harmóniu.

* Žijem v prítomnosti. Každý okamih je nový. Vážim si sám seba. Mám sa rád a som so sebou spokojný.

Všetko prebieha v pravej chvíli, v pravom čase a na správnom mieste. Uvoľňujem zo seba minulosť a každému ODPÚŠŤAM. * 

 

Na to, aby človek dokázal prejaviť nezištnú lásku k inému človeku (nemyslím tým partnerskú lásku, ale úctu, porozumenie a ľudskosť voči inej bytosti), je nesmierne dôležité najskôr sa naučiť:

7. MAŤ RÁD, MILOVAŤ SEBA SAMÉHO

...tým nie je myslená sebecká láska k vlastnej osobnosti, ani egoizmus a povýšenectvo - tie tu skutočne miesto nemajú! Naopak, ľudské vlastnosti: ako nezištná láska k sebe a všetkému živému, k vlastnému životu i životu iných, empatia voči blízkym, priateľom či známym - sú predpokladom toho, aby sa aj z dosiaľ na seba zameraného človeka stal vnímavý, láskyplný jedinec.

8. Zachovanie si svojich SNOV, nenechať si ich ukradnúť

Kto sníva, žije...avšak nepresnite si iba svoj život, ale: ŽITE SVOJ SEN!

9. VIZUALIZÁCIA vlastných myšlienok a snov

To, čo nás vnútorne povzbudzuje, nám prináša psychickú pohodu, vnútornú harmóniu, celkový pocit naplnenosti či až šťastia, a tak si vizualizujte - predstavujte to, čo ešte síce nemáte, nevlastníte, či ste k tomu ešte nedospeli... to však nebráni k tomu, aby ste si navodili pozitívne predstavy akoby ste už k vytýčenému cieľu dospeli. Určite Vás to povzbudí a istým spôsobom značne dodá chuť kráčať po vlastnej ceste vytúženého úspechu až do chvíle, keď k nemu (a to nielen snívaním, ale aj vlastným aktívnym úsilím) úspešne dopracujete.

10. TEÓRIA A PRAX

Určite si spomínate na školské roky, kedy do Vás "hustili" mnohé teoretické poučky, ktoré ste napokon v praxi nikdy v živote nemuseli použiť. Sama s tým mám bohatú skúsenosť, no v čase školskej dochádzky sa musíme viac-menej prispôsobiť učebným osnovám.

V živote však máme možnosť voľby... To, aké myšlienky prijímame je len a len na nás. No, nestačí len teoreticky prijímať pozitívne myšlienky, ale dôležité je to, čo do seba "nasajeme", ďalej uplatňovať aj vo vlastnej životnej praxi, t.j. denne sa riadiť tým, čo kážeme, resp. prezentujeme iným. Nie je to určite ľahké, no pri pevnej vôli sa to dá uskutočňovať...

11. Ujasnenie si pojmu BOHATSTVO

Akého človeka pokladáte za bohatého? Chceli by ste sa stať bohatým človekom? ...

Každý človek je iný... Čo je den pokladá za úspech, šťastie, bohatstvo, iný vidí, ako banalitu, ktorá nestojí ani za povšimnutie. Tu zohrávajú svoju rolu PRIORITY - istý hodnotový rebríček v živote každého jedného z nás.

Ak je prioritou niekoho zhŕňanie materiálneho bohatstva, bude neustále túžiť po väčšej vidine zisku..., no len ťažko niekedy takýto jedinec dokáže násť vlastné uspokojenie či šťastie.

Vnútorne vyrovnaná bytosť, ktorá sa usiluje najskôr dosiahnuť vlastnú vnútornú harmóniu, vyrovnanosť a jasný cieľ v živote, skôr či neskôr môže prežívať skutočné šťastie, po ktorom tak mnohí túžia, no nedokážu násť tú správnu cestu, ako ho dosiahnuť. Pritom stačí tak málo, uvedomiť si, že skutočné bohatstvo a šťastie sa ukrýva vnútri seba samého, z čoho jednoznačne (aspoň pre mňa) vyplýva:

VNÚTORNÝ POKOJ + HARMÓNIA = VNÚTORNÉ BOHATSTVO

Ako sa hneď ráno po prebudení naladíte, taký deň budete mať, preto nezabúdajte, že:

12. RÁNO je dôležité k tomu, ako sa vyvinie celý deň

13. MOJE ZLATÉ ŽIVOTNÉ PRAVIDLO

Milujem život, vďačím za každú jednu chvíľu svojho života.

Prijímam všetko - pozitívne i to menej príjemné, lebo dávno viem, že v živote má všetko svoj zmysel. Hoci ho možno v danú chvíľu vôbec nechápem, no postupom času sa mi zmysel toho, čo sa udialo ukáže...

A hlavne, na čo nikdy nezabúdam je:

Nerobím iným to, čo nechcem, aby iní robili mne...

Ak môžem, vždy rada nasmerujem či pomôžem komukoľvek, kto o radu či pomoc žiada. Nebojte sa teda požiadať niekoho, o kom si myslíte, že by Vám mohol vhodne poradiť či nasmerovať na tú správnu cestu...

Ak ma teda požiadate, spýtate sa a kontaktujete, garantujem Vám, že Vám ochotne odpoviem a budem sa usilovať Váš problém zmierniť, príp. úplne odstrániť...

Pokiaľ ste sa, milí priatelia či len okoloidúci, dostali v čítaní až do tohto bodu, potom si myslím, že dokážete odpovedať na otázku:

14. PREČO STE TU???

Už ste si odpovedali? Ak áno, potom je to 1. úžasný krok na ceste k tomu, čo ste si vysnili... Ak sa rozhodnete kontaktovať ma, môžme v týchto úvahách, príp. v možných pozitívnych výzvach spoločne pokračovať...

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Webové stránky zadarmo Webnode